Lokalhistorisk ressursside

Lagt til rette av Arnfinn Kjelland, Historisk institutt, Avdeling for humanistiske fag, Høgskulen i Volda.

Generelt

Søketenester:

Personinformasjon, Norge:

·         Søk i folketeljingane 1865 - 1875 - 1900 ved Registreringssentral for historiske data (merk òg søk i matrikkelen 1886)

Dokumentasjonsprosjektet, eit samarbeidsprosjekt mellom universiteta, avslutta 31.12.97. Dei mest interessante søketenestene:

Foto: Galleri NOR - Nasjonalbibliotekets Nasjonale fotodatabase

Fotosekretariatets databasar

Amerikanske databasar o.a.:

Digitale kart:

Diverse:


Denne sida vart oppretta i 1997. Andre har etter kvart teke over ajourføringa av viktige delar av informasjonen her. Ho vart derfor betydeleg forenkla i desember 1999. Sida inneheld no berre lenker til andre ressurs-sider, samt særleg nyttige søketenester.

Flytta og oppdatert 27.4.2004